Top


Website

Website

Deze website werd geschreven in html en css.

Copyright

Al het materiaal op www.acam.be, met inbegrip van en zonder beperking op teksten, beelden, foto's, illustraties en tekeningen zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van de Koninklijke Academie voor Mineralogie vzw, kortweg ACAM vzw. De code komt uit mijn pen en wordt onbezoldigd ter beschikking gesteld van ACAM vzw. Al deze intellectuele eigendom is beschermd zoals bepaald in de Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst).

Gebruik

Hieruit volgt dat kopiëren, verspreiden, het zich toe-eigenen en het publiek vertonen, in welke vorm dan ook, van teksten, code, beelden, foto's, illustraties en tekeningen niet toegestaan is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de houder(s) van de rechten. Contacteert U ons dan ook indien U informatie van deze website wenst te gebruiken. Daarbuiten mag informatie enkel opgeslagen worden voor persoonlijk gebruik. Met andere woorden: alle rechten zijn voorbehouden.

Vrijwaring

Het doel van deze website is van educatieve aard: wij willen aan geïnteresseerden basisbegrippen bijbrengen die een beter inzicht kunnen verschaffen in de wereld van mineralen, fossielen en edelstenen. Dat geldt eveneens voor onze cursus edelsteenkunde; wanneer men de cursus gedurende de volle twee jaar heeft doorlopen, beschikt men enerzijds over een basiskennis en kent men anderzijds de beperkingen.

Synthetische stenen, imitaties, vervalsingen, maar ook behandelingen zijn in bepaalde gevallen immers niet te identificeren zonder de hulp van geavanceerde apparatuur die bij ons niet voorhanden is en waarvoor wij geen opleiding voorzien. In gevallen van twijfel raden wij dan ook zeer sterk aan om de hulp van een professioneel laboratorium in te roepen dat over deze apparatuur en gekwalificeerd personeel beschikt.

Het gebruik van onze werkformulieren buiten de hoedanigheid van de werkzaamheden in het labo in het kader van de cursus, is strikt verboden. De kandidaat-cursist zal een verbintenis voor akkoord inzake deze regel voorgelegd krijgen. De Koninklijke Academie voor Mineralogie vzw (ACAM vzw) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor identificaties van de hand van een cursist in naam van ACAM.

Cookies

Omwille van het feit dat deze website in html en css werd geschreven, zijn de enige cookies die gebruikt worden functionele cookies die de communicatie van het door de bezoeker gebruikte toestel, zij het een computer of mobiele telefoon, met de server van de provider ondersteunen. Deze website maakt verder geen actief gebruik van cookies. Derde partijen in de ter beschikking gestelde links doen dat mogelijks wel.

Museum Mineralen Fossielen Edelstenen Schatkamer Fluorescentie Diamant Bibliotheek Boeken Tijdschriften

Cursussen Edelsteenkunde Examinator FEEG Korte cursussen Activiteiten Kaptochten Lezingen Slijpkelder Opendeurdagen Verkoopdagen

Beurzen IMRA INTERGEM Exposanten Publicaties Tijdschrift Artikels Syllabi Goud FilatelieAlgemeen Wie wij zijn Lid worden Links Website Copyright Vrijwaring Gebruik Cookies Sitemap

Praktisch Openingsuren Bereikbaarheid Toegankelijkheid Nieuws ACAM nieuws ACAM in de pers Adverteren op onze website ACAM

Koninklijke Academie
voor Mineralogie vzw
Ondernemingsnummer: BE 0413 988 080 Frans de l' Arbrelaan 12 B-2170 Merksem info@acam.be 00 32 3 658 62 83

Copyright © 2024 Koninklijke Academie voor Mineralogie vzw | Alle rechten voorbehouden Top