Top


Syllabi

Al meer dan 50 jaar organiseert ACAM - naast de cursus edelsteenkunde - lezingen en korte cursussen. Een aantal van deze onderwerpen werden verder uitgediept en mondden uiteindelijk uit in de publicatie van een syllabus. ACAM herneemt deze cursussen op regelmatige basis. Gezien het materiaal echter steeds beschikbaar is, is dat alvast een gelegenheid om nu al wat meer kennis op te doen.

In het onderstaand overzicht verschaffen wij U een blik in ons ruim aanbod. Syllabi die handelen over brandend actuele onderwerpen - zoals dat bijvoorbeeld het geval is voor synthetische diamanten - worden voortdurend up-to-date gehouden. Over al deze onderwerpen kunnen natuurlijk ook cursussen of lezingen worden georganiseerd op aanvraag.

Indien U in één of meerdere van de volgende syllabi geïnteresseerd bent, stuurt U dan een mail naar:
info@acam.be
met de volgende gegevens:

   Naam
   Voornaam
   Straat | Huisnummer | Bus (indien van toepassing) | Postnummer | Gemeente
   Aantal | Gewenste publicatie(s)

U ontvangt dan van ons een bevestiging met de kostprijs inclusief verzendingskosten. Wanneer de betaling voldaan is, wordt de bestelling naar U verstuurd.

ACAM-publicatie-De-Carboonwouden-steenkool-en-steenkoolfossielen-De-Vriendt-Vredenbregt
Voorpagina van de publicatie

De Carboonwouden
Steenkool en steenkoolfossielen

Auteur: Mia De Vriendt-Vredenbregt | 39 pagina's

359 miljoen jaar geleden brak het Carboon aan, een geologische periode die zo'n 60 miljoen jaar zou duren. De continenten waren verenigd in het supercontinent Pangea. België lag nagenoeg op de evenaar. In het begin van het Carboon was het tropisch heet en erg vochtig. Onze contreien waren bedekt met een ondiepe zee en moerassen. Later bij het begin van de Hercynische plooiing trok de zee weg en werd het droger. De typische afzettingen van "kolenkalk" en bovenal steenkool met hun talrijke fossielen bieden een unieke kijk op al de levensvormen uit deze lang vervlogen periode.

Kostprijs: €10,-

ACAM-publicatie-Diamant-en-zijn-simulanten-Thys
Voorpagina van de publicatie

Diamant en zijn simulanten

Auteur: Jozef Thys | 42 pagina's

Het namaken of imiteren van edelstenen is een praktijk die al zo lang meegaat als het moment waarop de mens voor het eerst met edelstenen in aanraking kwam. In het geval van diamant is dat niet anders. Diamant is wat dat betreft eigenlijk altijd al een buitenbeentje geweest. In den beginne leken die imitaties echter in de verste verte niet op wat ze trachtten te simuleren, maar dankzij de steeds verder evoluerende technologische vooruitgang, beschikken we nu over een vrij uitgebreide groep materialen die door hun eigenschappen voor diamant zouden kunnen doorgaan. En wat met in de natuur voorkomende mineralen die op diamant lijken? In deze syllabus stelt Jozef Thys al deze simulanten aan U voor.

Kostprijs: €18,-

ACAM-publicatie-Edelstenen-edelsteenkunde-voor-beginners-Coveliers
Voorpagina van de publicatie

Edelstenen
Edelsteenkunde voor beginners

Auteur: Raymond Coveliers | 14 pagina's

Edel- en sierstenen, synthetische stenen, simulanten, imitaties, behandelingen; het zijn maar enkele van de vele begrippen waarmee de handelaar, gemmoloog, en verzamelaar te maken krijgt. In feite zijn edelstenen niets anders dan mineralen die mooi, zuiver, en hard genoeg waren om te worden geslepen. Het rechtstreekse gevolg hiervan is dat men over een bepaalde kennis moet beschikken om een geslepen steen te kunnen identificeren. De technieken die voor deze identificatie worden gebruikt maken deel uit van de gemmologie of edelsteenkunde. Daar komt best wel wat kennis en ervaring bij kijken want vergissingen kunnen zeer grote financiële gevolgen hebben. Deze syllabus is een erg summiere samenvatting van enkele basisbegrippen.

Kostprijs: €5,-

ACAM-publicatie-Fossielen-een-handreiking-aan-de-beginnende-verzamelaar-Jordans
Voorpagina van de publicatie

Fossielen
Een handreiking aan de
beginnende verzamelaar

Auteur: Aaike Jordans | 60 pagina's

Fossielen bieden ons niet alleen een bijzondere kijk op hoe het leven eruit zag toen er van ons, de soort Homo sapiens sapiens, nog geen sprake was. Fossielen zijn als het ware momentopnamen van verschillende tijdstippen uit de geologische geschiedenis. Ze leren ons heel wat over de evolutie van het leven. Na een beknopt overzicht van hoe onze planeet is geëvolueerd op het vlak van ondermeer atmosfeer, klimaat, en levensvormen, worden de grote groepen fossielen en hun leefomgeving beschreven. Daarnaast komen ook zaken aan bod zoals veldwerk, prepareren en determineren.

Kostprijs: €9,-

ACAM-publicatie-Geologie-de-opbouw-van-de-aarde-Thys
Voorpagina van de publicatie

Geologie
De opbouw van de Aarde

Auteur: Jozef Thys | 77 pagina's

De aarde is een erg dynamisch systeem dat gekenmerkt wordt door een doorheen de geologische geschiedenis continuë recyclage van gesteenten: de zogenaamde gesteentecyclus. De belangrijkste drijvende krachten achter dit systeem zijn de schollentektoniek en erosie. Zij verklaren het bestaan van magmatische, sedimentaire en metamorfe gesteenten. De verschillende plaatsen die edelstenen in dit systeem kunnen innemen zijn rechtstreeks gekoppeld aan deze dynamiek. Zo zijn de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de vorming van diamant, robijn en saffier, smaragd en pakweg topaas, toermalijn en beril heel erg verschillend van elkaar.

Kostprijs: €20,-

ACAM-publicatie-Golconda-een-historische-diamantmijn-in-India-Panis
Voorpagina van de publicatie

Golconda
Een historische diamantmijn in India

Auteur: Peter Panis | 119 pagina's

Geen verhaal is zo boeiend als dat van het legendarische Golconda, nabij het huidige Haiderabad in de Indische Deccan Traps. In de 16de eeuw ondernam Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689) in totaal 6 reizen vanuit Parijs naar het verre oosten. Voor die tijd waren het al erg indrukwekkende ondernemingen; Tavernier slaagde er bovendien in om fabelachtige edelstenen te kopen die een gretige afzet vonden in Europese vorstenhuizen en hun kroonjuwelen. De Koh-i-Noor, gezet in de Imperial State Crown, die we in de Tower in Londen kunnen bewonderen, is allicht het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld. In het kielzog van deze steen volgden nog veel meer grote diamanten uit Golconda...

Kostprijs: €28,-

ACAM-publicatie-Haliet-het-witte-goud-ons-dagelijk-zout-nader-bekeken-Swaenen
Voorpagina van de publicatie

Haliet - Het witte goud
Ons dagelijk zout nader bekeken

Auteur: Marcel Swaenen | 61 pagina's

Een meer dan volledig werk over alle aspecten van zout: ooit was het een geldig betaalmiddel en het is tevens de oorsprong van het woord salaris. Van etymologie, geologie en mineralogie over mythologie tot handel, geschiedenis, ontginning en macht. Marcel Swaenen ontleedt het onderwerp in al zijn mogelijke facetten en neemt U in zijn verhaal mee op een boeiende ontdekkingstocht langs mijnen en musea.

Kostprijs: €10,-

ACAM-publicatie-India-mineralenrijkdom-uit-het-rijk-van-de-maharadjas-geschiedenis-geologie-edelsteenwinning-Lemoine-et-al
Voorpagina van de publicatie

India - Mineralenrijkdom uit het rijk van de Maharadjas
geschiedenis geologie edelsteenwinning

Auteurs: Paul Lemoine, Jozef Thys & Guido Crauwels | 46 pagina's

India is de bakermat van een zeer oude cultuur waarin edelstenen altijd een bijzondere rol hebben gespeeld; denk maar aan Nava Ratna - de negen symbolische edelstenen voor een gelukkig en voorspoedig leven. Enkele bijzondere geologische evenementen: kimberlietuitbarstingen, de migratie van India naar het noorden en de vorming van Himalaya, Karakoram en Hindukush en zeer uitgebreid vulkanisme, vormen de basis van de grote mineralenrijkdom van zuidoost-Azië.

Kostprijs: €15,-

ACAM-publicatie-25000-jaar-geboeid-door-klei-Mutsaars
Voorpagina van de publicatie

Al 25000 jaar geboeid door klei

Auteur: Paul Mutsaars | 12 pagina's

Van baksteen en dakpan tot een breed spectrum van keramisch werk: klei zit diep ingebakken in onze cultuur. Maar klei is geen mineraal op zich; net zoals zand en silt, is klei een begrip uit de sedimentologie. De basis voor de gebruikte terminologie is de korrelgrootte van verschillende fracties uit een sedimentpakket. Door zijn specifieke korrelgrootte beschikt klei dan ook over bijzondere eigenschappen. In deze publicatie bespreekt de auteur de verschillende kleimineralen waarbij dieper op hun struktuur ingegaan wordt. Het is immmers die struktuur die een cruciale rol speelt.

Kostprijs: €5,-

ACAM-publicatie-Kleur-in-kwarts-De-Vriendt-Vredenbregt
Voorpagina van de publicatie

Kleur in kwarts

Auteur: Mia De Vriendt-Vredenbregt | 64 pagina's

Hoewel kwarts één van de meest voorkomende mineralen is, is de oorzaak van de kleur van de verschillende kwartsvariëteiten - citrien, amethist, prasioliet en rozekwarts - in vele gevallen een bijzonder complexe aangelegenheid die in het verleden vaak voor polemiek heeft gezorgd. Behandelingen door bestraling en/of verwarming van natuurlijke en synthetische kristallen maken de materie nog complexer. Daarnaast bestaan er ook nog andere kwartsvariëteiten waarin heel andere factoren een rol spelen in de kleur. Mia De Vriendt-Vredenbregt geeft in deze syllabus een gedegen, volledig en leesbaar overzicht van deze boeiende materie.

Kostprijs: €25,-

ACAM-publicatie-Kristallografie-De-Vriendt-Vredenbregt
Voorpagina van de publicatie

Kristallografie

Auteur: Mia De Vriendt-Vredenbregt | 55 pagina's

Gezien we geslepen edelstenen omwille van voor de hand liggende redenen niet mogen beschadigen, zullen we ze identificeren aan de hand van hoe licht zich in verschillende soorten edelstenen gedraagt. Zo onderscheiden we optisch isotrope, en optisch één- en twee-assige exemplaren. Dat gedrag is afhankelijk van de moleculaire opbouw die op zich verantwoordelijk is voor de kristalvorm; iets wat we niet zien in een geslepen steen, maar wel kunnen reconstrueren. Het is bijgevolg nuttig om even dieper in te gaan op de verschillende kristalvormen van al die edelstenenpracht. Deze syllabus biedt een overzicht van de basisprincipes van de kristallografie.

Kostprijs: €15,-

ACAM-publicatie-Libisch-woestijnglas-mysterieus-als-een-gesluierde-vrouw-Swaenen
Voorpagina van de publicatie

Libisch woestijnglas
Mysterieus als een gesluierde vrouw

Auteur: Marcel Swaenen | 17 pagina's

Centraal in het "Maan"-borstjuweel van Tut Anch-Amon (18de Dynastie, ongeveer 3400 jaar geleden) prijkt een gevleugelde scarabee met een lichaam waarvan men altijd heeft gedacht dat het uit chalcedoon vervaardigd was. Onderzoek uit 1997 bracht aan het licht dat het hier in feite gaat over natuurlijk glas: identiek hetzelfde glas dat in 1848 gevonden werd ten westen van de Nijl in de Grote Zandzee of Libische woestijn. Er volgen 8 expedities naar dit desolate gebied; de laatste 2 worden ondernomen door een team van ACAM... Naast de natuurlijke glassoorten obsidiaan, basaltglas, tektieken en fulgurieten, is er nu ook libisch woestijnglas. De zoektocht naar het ontstaan ervan kan beginnen...

Kostprijs: €18,-

ACAM-publicatie-Obsidiaan-glas-uit-het-binnenste-der-aarde-De-Vriendt-Vredenbregt
Voorpagina van de publicatie

Obsidiaan
Glas uit het binnenste der aarde

Auteur: Mia De Vriendt-Vredenbregt | 47 pagina's

Geen enkel materiaal is zo veelzijdig als glas. De verschillende toepassingen ervan in ons dagelijks leven en in de industrie vereisen immers een zeer brede waaier aan eigenschappen die aan het glas verleend worden door uiteenlopende chemische samenstellingen. Dit zorgt soms voor wat uitdagingen bij de identificatie van glassoorten. Bovendien bestaan er ook verschillende glassoorten van natuurlijke oorsprong. Obsidiaan is daar één van. In deze syllabus bespreekt de auteur alle mogelijke facetten van obsidiaan: ontstaan, eigenschappen, variëteiten, identificatie en nog veel meer...

Kostprijs: €15,-

ACAM-publicatie-Parels-Van-Goethem
Voorpagina van de publicatie

Parels

Auteurs: Ann Van Goethem & Peter Panis | 183 pagina's

Parels moeten zowat de eerste edelstenen zijn geweest die mensen hebben bekoord; in de Oudheid hebben ze onmiddellijk een bijzondere plaats ingenomen. Zowat in alle culturen hebben parels een bijzondere status. Ook in religeuze geschriften duiken ze op. Parels vormen binnen de gemmologie een vakgebied op zich; natuurlijke parels zijn zeldzaam en erg kostbaar; cultuurparels ontstaan door tussenkomst van de mens. Naast zoet- en zoutwaterparels die in mosselen en oesters voorkomen, bestaan er ook conch- en abaloneparels. Deze syllabus is een must-have voor iedereen die hierover meer wil te weten komen!

Kostprijs: €35,-

ACAM-publicatie-Sierstenen-van-organische-oorsprong-Panis
Voorpagina van de publicatie

Sierstenen van
organische oorsprong

Auteur: Peter Panis | 139 pagina's

Sierstenen van organische oorsprong behandelt een onderdeel van de edelsteenkunde dat net als parels als een apart vakgebied en specialisatie beschouwd kan worden. Dat is niet enkel te wijten aan het grote aantal verschillende soorten en ondersoorten, maar bovenal aan het bijzonder brede spectrum van behandelingen, imitaties en vervalsingen. Er komen bovendien enkele verrassende items aan bod en een uitgebreide bespreking van plastics en (kunst)harsen.

Kostprijs: €45,-

ACAM-publicatie-Steenrijk-Brazilië-Harre-Hérin-et-al
Voorpagina van de publicatie

Steenrijk Brazilië

Auteurs: Alberte Harre-Hérin, Jozef Thys, Guido Crauwels & Paul Lemoine | 32 pagina's

Brazilië is, net zoals dat het geval is in Madagascar, één van die landen die meer dan gezegend zijn met een gigantische en wijd gediversifieerde mineralenrijkdom. Enkele hoogtepunten in de mijnbouwgeschiedenis van het land zijn de ontdekking van goud en van diamant - geheel toevallig op een ogenblik toen de Indische voorraden in de streek rond Golconda uitgeput begonnen te raken. Deze geschiedenis is op zijn minst kleurrijk te noemen, de geolgie erg divers, en de mineralen en edelstenen fabelachtig.

Deze publicatie verscheen naar aanleiding van Europalia dat in 2011 Brazilië in de kijker plaatste.

Kostprijs: €15,-

ACAM-publicatie-Lab-created-diamonds-diamanten-door-mensenhanden-gemaakt-Thys
Voorpagina van de publicatie

Synthetisch diamant
Diamanten door mensenhanden gemaakt

Auteur: Jozef Thys | 48 pagina's

1953 is een mijlpaal in de geschiedenis van de hoge-druk hoge-temperatuur (HPHT) chemie: in dat jaar werd voor het eerst diamant gesynthetiseerd door koolstof op te lossen en te laten kristalliseren in een ijzer-nikkel-mengsel. Sinds 2003 zijn we in staat om biogassen in een plasma te brengen en letterlijk een regen van koolstof uit de lucht te laten vallen op een minutueus geslepen plaatje diamant: de Chemical Vapour Deposition (CVD) methode. Vandaag zijn synthetische diamanten alom tegenwoordig. Bovendien worden ze net als natuurlijke stenen behandeld om hun kleur te verbeteren of veranderen...

Kostprijs: €25,-

ACAM-publicatie-toermalijn-Crauwels-et-al
Voorpagina van de publicatie

Toermalijn

Auteurs: Guido Crauwels, Alberte Hérin, Paul Lemoine, Paul Mutsaars & Jozef Thys | 25 pagina's

Geen mineraal of edelsteen is zo gevarieerd als toermalijn: het komt voor in alle mogelijke kleuren en bovendien zijn er variëteiten die door hun interne struktuur zeer verrassende kleurzoneringen onthullen wanneer de kristallen gezaagd worden. In de 18de eeuw noemden de Hollanders het "Aschentrekkers" omdat de kristallen elektrisch geladen werden na opwarming en daardoor ze as uit hun meerschuimen pijp konden verwijderen: het is pyro-elektrisch. Toermalijn is in feite een verzamelnaam voor een zeer uitgebreide groep mineralen die gekenmerkt worden door één en de zelfde struktuur. Deze supergroep is nog steeds het onderwerp van vele studies!

Kostprijs: €10,-

ACAM-publicatie-Verzamelen-van-mineralen-en-gesteenten-handleiding-voor-de-beginnende-verzamelaar-Binnemans-et-al
Voorpagina van de publicatie

Verzamelen van mineralen
en gesteenten

Handleiding voor de beginnende
verzamelaar

Auteurs: K. Binnemans, M. De Vriendt-Vredenbregt, R. Loyens, H. Quirijnen, M. Swaenen, J. Thys & D. Van Poele | 111 pagina's

Beginnende verzamelaars en geïnteresseerden worden heel vaak geconfronteerd met allerhande vragen. Deze syllabus tracht de meeste van die vragen te beantwoorden. Dat gaat van louter praktische beslommeringen tot een summiere uitleg van de basisbegripen van de chemie en kristallografie. Maar de hoofdmoot die hier behandeld wordt, zijn alle aspecten die te maken hebben met de verzameling zelf - in de breedste betekenis van het woord.

Kostprijs: €13,-

Museum Mineralen Fossielen Edelstenen Schatkamer Fluorescentie Diamant Bibliotheek Boeken Tijdschriften

Cursussen Edelsteenkunde Examinator FEEG Korte cursussen Activiteiten Kaptochten Lezingen Slijpkelder Opendeurdagen Verkoopdagen

Beurzen IMRA INTERGEM Exposanten Publicaties Tijdschrift Artikels Syllabi Goud FilatelieAlgemeen Wie wij zijn Lid worden Links Website Copyright Vrijwaring Gebruik Cookies Sitemap

Praktisch Openingsuren Bereikbaarheid Toegankelijkheid Nieuws ACAM nieuws ACAM in de pers Adverteren op onze website ACAM

Koninklijke Academie
voor Mineralogie vzw
Ondernemingsnummer: BE 0413 988 080 Frans de l' Arbrelaan 12 B-2170 Merksem info@acam.be 00 32 3 658 62 83

Copyright © 2024 Koninklijke Academie voor Mineralogie vzw | Alle rechten voorbehouden Top