Top


Kaptochten

Voorwaarden voor Uw deelname aan kap- & zoektochten
georganiseerd door ACAM vzw

Elk lid van de Koninklijke Academie voor Mineralogie vzw is welkom om deel te nemen aan onze kap- en zoektochten. Gezien we ons echter op het terrein begeven, primeert het aspect veiligheid. Een bezoek aan een groeve of mijn is daardoor gebonden aan strikte voorwaarden die nageleefd dienen te worden.

Het is van essentieel, zo niet van levensbelang, dat iedereen die wil deelnemen aan deze activiteiten deze voorwaarden strikt naleeft. Alle deelnemers volgen de richtlijnen van de groepsleider STRIKT op. Wij willen er geen twijfel over laten bestaan dat onverantwoord gedrag in een groeve kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting (zonder verhaal).

Bovendien impliceert Uw deelname aan door ACAM georganiseerde zoektochten automatisch het onderschrijven van de Deontologische Erecode voor Amateur-geologen en Verzamelaars van Mineralen, Gesteenten en Fossielen. Download de erecode van de Raad voor Aardwetenschappen hier en lees ze aandachtig door.

We lijsten de voorwaarden om te mogen deelnemen aan de kap & zoektochten hier voor U op:

Elke deelnemer aan door ACAM georganiseerde zoektochten dient de speciale groepsverzekering af te sluiten via de vereniging. Dit is een eis van de groeve- of mijneigenaars: zonder groepsverzekering krijgen wij immers geen toelating om de groeve of mijn te betreden.

De verzekering geldt enkel voor personen die op de ledenlijst van de vereniging voorkomen. Deze verzekering dekt enkel de risico’s van schade door U berokkend aan derden tijdens het zoeken naar mineralen of fossielen in clubverband (dus niet tijdens individuele zoektochten!).

De premie bedraagt €5,- (vijf euro) per persoon per jaar, te regelen tegelijkertijd met het lidmaatschap, of apart door storting of overschrijving van dit bedrag op rekening BE08 4163 0687 1113 (BIC: KRED BE BB) van de Academie voor Mineralogie vzw, Frans de l'Arbrelaan 12, B-2170 Merksem.

Persoonlijke ongevallen (valpartij, verwonding door steensplinters of vallend gesteente, en dergelijke) worden niet door de verzekering gedekt. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke ongevallen. Deelname gebeurt steeds op eigen risico.

Jongeren jonger dan 18 jaar kunnen enkel aan de zoektochten deelnemen wanneer zij vergezeld zijn van een verantwoordelijke volwassene. De groepsleider kan in geen geval de verantwoordelijkheid voor minderjarigen op zich nemen.

Het dragen van een veiligheidshelm en stevige schoenen is verplicht. Het dragen van een geel fluovestje met ACAM-logo en RAW-logo is verplicht gedurende de aanwezigheid op de site. De vestjes worden door ACAM ter beschikking gesteld en moeten op het einde van de dag aan de groepsleider worden teruggegeven. ACAM en de begeleider(s) zijn in geen geval verantwoordelijk voor schade of ongevallen.

Bovendien moet iedere deelnemer een fluitje om de hals dragen om bij eventuele ongevallen of noodgevallen de andere deelnemers te kunnen verwittigen. Wie geen fluitje bij zich heeft zal een fluitje moeten kopen om de groeve te mogen betreden.

Bij elke kaptocht of uitstap zal een formulier dienen ingevuld te worden met volgende gegevens voor in het geval van nood (in het buitenland):

   * minstens één persoon met adres en telefoonnummer die we moeten verwittigen
   * het nummer van de Europese ziekteverzekeringskaart uitgereikt door de mutualiteit
   * het nummer van de MUTAS kaart voor medische verzorging
   * de naam en referentienummer van de reisverzekering
   * een verklaring dat men voldoet aan de voorwaarden gesteld door de reisverzekering

Dit formulier zal telkens door de groepsleider worden teruggegeven bij het inleveren van het gele fluovestje. Het formulier kan dus opnieuw worden gebruikt bij een volgende kaptocht.

Bovendien zal bij elke kaptocht of uitstap een gesloten envelop worden afgegeven met de volgende gegevens (enkel voor buitenland):

   * de naam, adres en telefoonnummer van de huisarts
   * een lijst van medicatie

Deze omslag zal enkel gebruikt worden in geval van ongeval en zal dan ook enkel door een arts worden opengemaakt. De omslag zal ook door de groepsleider worden teruggegeven aan het einde van de kaptocht of meerdaagse excursie.

Museum Mineralen Fossielen Edelstenen Schatkamer Fluorescentie Diamant Bibliotheek Boeken Tijdschriften

Cursussen Edelsteenkunde Examinator FEEG Korte cursussen Activiteiten Kaptochten Lezingen Slijpkelder Opendeurdagen Verkoopdagen

Beurzen IMRA INTERGEM Exposanten Publicaties Tijdschrift Artikels Syllabi Goud FilatelieAlgemeen Wie wij zijn Lid worden Links Website Copyright Vrijwaring Gebruik Cookies Sitemap

Praktisch Openingsuren Bereikbaarheid Toegankelijkheid Nieuws ACAM nieuws ACAM in de pers Adverteren op onze website ACAM

Koninklijke Academie
voor Mineralogie vzw
Ondernemingsnummer: BE 0413 988 080 Frans de l' Arbrelaan 12 B-2170 Merksem info@acam.be 00 32 3 658 62 83

Copyright © 2024 Koninklijke Academie voor Mineralogie vzw | Alle rechten voorbehouden Top