Top


ACAM Bibliotheek

Boekencollectie

In de bibliotheek van de Koninklijke Academie voor Mineralogie vzw bevinden zich momenteel ruim 2500 boektitels. Gezien de collectie over een periode van ondertussen meer 5 decennia werd aangelegd en er zich verschillende ontwikkelingen hebben voorgedaan op het vlak van informatisering, is de registratie van de collectie wel compleet, maar de ordening en redactie nog niet helemaal...

Ondanks die organische ontwikkeling kunnen we U toch een eenvoudig overzicht verschaffen van de titels die wij in huis hebben. Zoals U ziet, zijn die per onderwerp en daarna alfabetisch op titel gerangschikt. We zijn er ons ten volle van bewust dat dit systeem verre van ideaal is. In de volgende fase zullen wij de boektitels per onderwerp trachten te ordenen. We hopen dat U desalniettemin al bladerend Uw gading kunt vinden.

Wij hebben getracht om dit overzicht met veel zorg samen te stellen, maar fouten en onvolledigheden zult U zeker nog kunnen vinden. U kunt ons daarvan op de hoogte te stellen zodanig dat wij het nodige kunnen doen om de informatie te corrigeren. Vindt U een boek dat U bij ons wil inkijken, vergeet U dan niet om het ACAM inventarisnummer te noteren. Voor meer informatie kunt U ons uiteraard ook steeds contacteren.

De nummering in het volgende overzicht maakt deel uit van het inventarisnummer. Momenteel zijn volgende reeksen beschikbaar; er worden momenteel nog andere reeksen voorbereid.

Onze pijlers

acam-koninklijke-academie-voor-mineralogie-collectie-mineralen-030-51-fluoriet-op-bariet-El-Hamman-Marokko-detail 01 | Mineralogie Boeken over mineralogie, vindplaatsen, mijnbouw, themanummers, ... Bekijk deze deelcollectie... acam-koninklijke-academie-voor-mineralogie-edelsteenkunde-microscopie 02 | Gemmologie Met monografieën over allerhande soorten edelstenen, organische materialen, edelsteenkunde, determinatietabellen en -handleidingen, bewerking, synthesen, themanummers, ... Bekijk deze deelcollectie... acam-koninklijke-academie-voor-mineralogie-paleontologie-hypselosaurus-priscus 06 | Paleontologie Uitgebreide collectie werken over de geologische geschiedenis van de aarde en haar levensvormen en een vrij volledige verzameling paleontologische werken. Bekijk deze deelcollectie...

Enkele van onze nevencollecties

acam-koninklijke-academie-voor-mineralogie-metalen-kristallografie 07 | Kristallografie Met onder meer een verzameling van het werk van Goldschmidt met betrekking tot de beschrijvende kristallografie en werken over optische kristallografie... Bekijk deze deelcollectie... themabeeld-mineralogie-agardite-Hilarion Mine-FOTO-E-AELBRECHT XX | Overige Overige deelcollecties, onze collectie antiquarische boeken, werken over microscopie, scheikunde en wetenschappen in het algemeen, kaarten, fotomateriaal, archief, knipselmappen, documentatie en allerlei... Contacteer ons voor meer informatie.

Overzicht bibliotheek

Museum Mineralen Fossielen Edelstenen Schatkamer Fluorescentie Diamant Bibliotheek Boeken Tijdschriften

Cursussen Edelsteenkunde Examinator FEEG Korte cursussen Activiteiten Kaptochten Lezingen Slijpkelder Opendeurdagen Verkoopdagen

Beurzen IMRA INTERGEM Exposanten Publicaties Tijdschrift Artikels Syllabi Goud FilatelieAlgemeen Wie wij zijn Lid worden Links Website Copyright Vrijwaring Gebruik Cookies Sitemap

Praktisch Openingsuren Bereikbaarheid Toegankelijkheid Nieuws ACAM nieuws ACAM in de pers Adverteren op onze website ACAM

Koninklijke Academie
voor Mineralogie vzw
Ondernemingsnummer: BE 0413 988 080 Frans de l' Arbrelaan 12 B-2170 Merksem info@acam.be 00 32 3 658 62 83

Copyright © 2024 Koninklijke Academie voor Mineralogie vzw | Alle rechten voorbehouden Top