Top


Cursus Edelsteenkunde

Situering

De Koninklijke Academie voor Mineralogie vzw biedt reeds meer dan 40 jaar een cursus edelsteenkunde van zeer hoogstaand niveau aan. In deze tijdspanne zagen we een hele rist van bijwijlen spectaculaire veranderingen: bijna atypisch voor een sinds de 20ste eeuw zo goed als gevestigde wetenschap waarin de identificatie van edelstenen in principe een rechttoe, rechtaan verhaal veronderstelde te zijn.

Maar door de combinatie van de steeds groeiende schaarste aan hoogkwalitatieve edelstenen met navenante prijzen als gevolg en de immer evoluerende technologie, is de fantasie van de mens om een onooglijke kiezel in een fabelachtige steen te veranderen werkelijkheid geworden. Dit feit maakt van edelsteenkunde een heel erg dynamische wetenschap die continu in beweging is: nieuwe behandelingen duiken continu op.

Doel

Wanneer U een bijvoorbeeld een juweel met een groene steen ziet in een kringwinkel, op een brocantemarkt of in de vitrine van een juwelier, dan denkt U ongetwijfeld: "Wat voor steen zou dit kunnen zijn?". In de edelsteenkunde of gemmologie stellen we exact dezelfde vraag en breiden we die bovendien nog verder uit met een aantal extra vragen. De antwoorden hierop zijn met name in de edelsteenhandel van cruciaal belang:

      Wat voor materiaal is dit?
      Is dit materiaal natuurlijk, synthetisch of kunstmatig?
      Werd dit materiaal al dan niet behandeld om er beter uit zien?

Hoe U voor uzelf een antwoord vindt op elk van deze vragen, is precies hetgeen we U in deze cursus aanbieden. U studeert af met een zeer brede basis en U kent ook Uw beperkingen. U zult bijvoorbeeld in staat zijn om een diamant te identificeren, maar U zult helaas niet kunnen bepalen of de steen natuurlijk of synthetisch is. Daar is zeer gesofisticeerde apparatuur voor nodig. In die gevallen moet U een labo opzoeken.

U zult wel verschillende gelijkaardig gekleurde materialen van elkaar kunnen onderscheiden; kunnen zeggen of het over zuivere namaak of een imitatie gaat, of een natuurlijke edelsteen ofwel een synthetische steen of artificieel produkt, en bovendien; tot op een bepaalde hoogte kunnen bepalen of een robijn, saffier, smaragd en nog enkele andere stenen behandeld werden of juist niet...

acam-koninklijke-academie-voor-mineralogie-edelsteenkunde-cursus2
Werken met de loep
acam-koninklijke-academie-voor-mineralogie-edelsteenkunde-cursus2
Onderzoek van de referentiecollectie

Wat we gaan doen

Edelstenen kunnen erg waardevol zijn: we moeten opletten dat we ze niet beschadigen, want zelfs de kleinste kras op een diamant, bijvoorbeeld, kan de waarde drastisch verminderen. We zullen dus onderzoeken hoe edelstenen zich gaan gedragen wanneer we ze blootstellen aan licht. Op basis van hoe licht zich in edelstenen zal gedragen, kunnen we edelstenen onderverdelen in drie grote optische klassen.

U zult leren hoe U met behulp van een aantal optische instrumenten een breed gamma aan gegevens kunt verzamelen - een beetje in de stijl van "C.S.I." - waarna U met behulp van in huis ontwikkelde determinatietabellen de identiteit van de onderzochte steen moet zoeken. Wij beschikken over een uitgebreid laboratorium en onze collectie biedt U de kans om materialen te zien die U zelfs in de handel zelden vindt!

Praktisch

In zijn totaliteit duurt de cursus edelsteenkunde 2 jaar. Ze bestaat uit theorie-, demo- en praktijksessies; theorie daar waar nodig, maar het overgrote deel bestaat uit praktijk, ervaring en zodoende meer zelfvertrouwen opdoen. Al vrij snel zult U in staat zijn om min of meer zelfstandig enkele materialen te identificeren, maar blijven oefenen is de boodschap. Onze gemmologen leren immers ook nog dagelijks bij!

De lessen gaan door elke zaterdag (behalve op feestdagen) van 9h00 tot 17h00 in onze lokalen in de Frans de l'Arbrelaan 12 in Merksem. Bekijkt U hier onze pagina met informatie over onder andere de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden. De lunchpauze is voorzien van 12h30 tot 13h30 en er is een koffiepauze in de voor- en in de namiddag. U kunt Uw lunch in onze cafetaria nuttigen.

Optioneel is er voor de cursisten de mogelijkheid om op elke maandag (behalve op feestdagen) eveneens van 09h00 tot 17h00 praktijk te komen doen. Er worden dan geen lessen gegeven en het sluitingsuur hangt af van de beschikbaarheid van de aanwezige laboratoriumverantwoordelijke.

De deelnameprijs (btw inbegrepen) staat vermeld bij elk blok afzonderlijk. Deze prijs omvat de lessen volgens planning, de syllabi, en het gebruik van alle oefenstenen en onderzoeksappratuur. Voor de theoretische en praktische proeven worden geen kosten aangerekend. Deelname aan de proeven om de titel "European Gemmologist" te bekomen, uitgereikt door het FEEG, waarbij ACAM als examinator voor FEEG fungeert, is niet in de prijs van de cursus inbegrepen.

De cursist dient in het bezit te zijn van een 10x vergrotende triplet-loep en een edelsteenpincet; geen diamantpincet. Indien U hier niet over beschikt, dan kunt U voor de aanschaf bij ons terecht of verlenen wij U graag advies. Indien U interesse heeft, willen wij U toch verzoeken om U aan het programma te houden en de lessen maximaal bij te wonen, in het bijzonder de theorie.

Voor verdere informatie en eventuele inschrijving, vragen wij U om ons te contacteren via e-mail of op het nummer 03/658.62.83 (tijdens de kantooruren). U kunt ons uiteraard ook een bezoekje te brengen op zaterdag (niet op feestdagen) van 13h30 tot 17h30. Onze docenten kunnen U dan met de nodige deskundigheid te woord staan. Of praat met één van de aanwezige cursisten.

Uw inschrijving is definitief na betaling van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer
IBAN: BE08 4163 0687 1113
BIC: KREDBEBB
op naam van
Koninklijke Academie voor Mineralogie vzw
Frans de l'Arbrelaan 12
2170 Merksem
met vermelding van
Cursus Edelsteenkunde - Module: ("Initiatie" of het nummer van de module)
en Uw e-mailadres
We vragen U dit om U nog beter van dienst te kunnen zijn. Via de overschrijving beschikken wij immers wel over de nodige facturatiegegevens, maar niet over Uw e-mail. U kunt ons na Uw overschrijving uiteraard ook een e-mail sturen met Uw gegevens. Deze gegevens dienen overigens uitsluitend voor administratieve doeleinden. Wij verkopen ze niet en geven ze ook aan niemand door.

Curriculum

In het volgende overzicht overlopen we voor U de verschillende modules waaruit de cursus bestaat.

Initiatie Edelsteenkunde

acam-koninklijke-academie-voor-mineralogie-edelsteenkunde-cursus2
Aan het werk met de refractometer

Module: Initiatie
Duur "Initiatie Edelsteenkunde": 8 zaterdagen van 9h00 tot 17h00.
Datum: Contacteer ACAM
Prijs: €600,-

Deze cursus is bedoeld voor zij die hun eerste stappen in de wereld van de edelsteenkunde willen zetten. Er is geen voorkennis vereist en bovendien wordt de materie zorgvuldig stap voor stap en met de nodige foto's, tekeningen en figuren uit de doeken gedaan. De initiatie biedt U de kans om te kijken of het vak U al dan niet ligt.

Aan de hand van een minimum aan theoretische ondersteuning worden een aantal begrippen toegelicht die onontbeerlijk zijn om een aantal waarnemingen in edelstenen te kunnen begrijpen. Aan de hand van demo's tonen we U hoe edelstenen worden gedetermineerd.

Daarnaast tonen we U op een geordende manier de meest belangrijke edelstenen aan de hand van demodozen uit onze collectie. Als dat erop zit, dan krijgt U ook de kans om zelf te beginnen met experimenteren onder de deskundige begeleiding van onze docenten.

Behandelde onderwerpen die tijdens de initiatie aan bod komen, zijn: algemene begrippen en geologie, kristalstelsels, licht, polariscoop, refractometer, microscoop, dichtheid, fluorescentie, dichroscoop, spectroscoop en loep.

Edelstenen die besproken worden, zijn: kwarts, korund, spinel, berilgroep, granaat, chrysoberil, toermalijn, topaas, kleur, optische effecten, synthesen en behandelingen.

Eerste jaar edelsteenkunde: Basiskennis & -technieken - Modules 1, 2 & 3

acam-koninklijke-academie-voor-mineralogie-edelsteenkunde-cursus2
Microscopie

Modules: 3
Duur: elke module duurt 8 zaterdagen van 9h00 tot 17h00.
Data: Contacteer ACAM
Prijs: €660,- per module, of €1800,- indien U de betaling voor de 3 modules in één keer voldoet.

Heeft U al wat voorkennis of heeft U de Initiatie Edelsteenkunde gevolgd en U wil verder kennis en praktijk opdoen, dan is deze cursus beslist iets voor U.

In essentie bestaat de eerste module in feite uit een herhaling van de initiatiecursus, met dien verschil dat we veel dieper ingaan op de leerstof. We zullen een aantal begrippen verklaren die ons een dieper inzicht verschaffen in de eigenschappen die specifiek zijn voor elke edelsteen; het zijn die eigenschappen die we zullen gebruiken om edelstenen te identificeren.

Edelstenen worden gedetermineerd met behulp van een aantal optische instrumenten en andere toestellen. U zult leren hoe deze toestellen functioneren, en veel belangrijker nog: hoe U ze zult gebruiken. Aan de hand van die toestellen, de opgedane kennis en de nodige begeleiding, gaat U zelfstandig de meest voorkomende edelstenen onderzoeken. Tevens wordt Uw kennis van een aantal minder bekende edelstenen uitgebreid.

Behandelde onderwerpen die tijdens module 1 aan bod komen, zijn (in extenso): opbouw van de materie, kristalstelsels, polariscopie (met immersie), refractometrie, meten & wegen, spectroscopie & luminescentie, microscoop, dichtheid, dichroscoop en loep, kleur & optische effecten, en labotesters.

Module 1 wordt afgesloten met een theoretisch examen.

Modules 2 & 3 bestaan grosso modo uit labosessies die erop gericht zijn om edelstenen te onderzoeken. De collectie is vrij uitgebreid en om alle stenen te zien, heeft U Uw tijd nodig. Verder krijgt U sessies over typische insluitselbeelden in edelstenen, Verneuilsynthesen, diamant & zijn simulanten, ondoorzichtige edelstenen en organische edelstenen.

Na Module 3 volgt het praktisch examen waarbij we U 10 stenen aanbieden die U moet determineren; de zaterdag daarop volgt een theoretisch examen.

Tweede jaar edelsteenkunde Gevorderden - Modules 4, 5, 6 & 7

Modules: 4
Duur: elke module duurt 8 zaterdagen van 9h00 tot 17h00.
Data: Contacteer ACAM
Prijs: €660,- per module, of €2400,- indien U de betaling voor de 4 modules in één keer voldoet.

Heeft U de microbe nu pas echt goed te pakken of wilt U professioneel iets met edelstenen beginnen én U bent bereid om de nodige tijd en energie te spenderen om alle geheimen van de edelsteenkunde te ontmaskeren: dan is het vervolg van de cursus - nu voor gevorderden - een must.

In een nog niet zo ver verleden werd de edelsteenhandel overspoeld met synthetisch materiaal. Daarvoor waren er al vervalsingen en imitaties en met de technologische vooruitgang in de elektro-optische industrie, belanden er nog steeds 'mislukte' kristallen bij edelsteenslijpers.

Maar de echte uitdaging ligt, zoals we dat in de inleiding reeds hebben aangehaald, in de behandelingen: natuurlijke edelstenen worden op alle mogelijke manieren behandeld om stenen van lage kwaliteit het uitzicht van edelstenen van topkwaliteit te geven, maar ze zijn het niet.

In deze module gaan we zeer uitvoerig in op allerhande soorten synthesen en hun typische insluitsels en karakteristieken en vooral op behandelingen: ze kunnen een gigantische impact hebben op de waarde. Daarna zult U aan de hand van een uitgebreid oefenpakket de moeilijkste stenen zelfstandig determineren.

Na Module 4 volgt het theoretisch examen dat alle geziene stof van de twee doorlopen jaren omvat. De daarop volgende zaterdag volgt het praktisch examen waarbij we U 20 stenen aanbieden waarvan we U vragen ze te determineren.

Bent U geslaagd voor deze proeven, dan ontvangt U het diploma "Edelsteenkundige". Met dit diploma kunt U deelnemen aan de examens die jaarlijks door FEEG georganiseerd worden en U het diploma "European Gemmologist" kunnen opleveren. Voor deze examens fungeert ACAM als examinator.

Overzicht cursussen

Museum Mineralen Fossielen Edelstenen Schatkamer Fluorescentie Diamant Bibliotheek Boeken Tijdschriften

Cursussen Edelsteenkunde Examinator FEEG Korte cursussen Activiteiten Kaptochten Lezingen Slijpkelder Opendeurdagen Verkoopdagen

Beurzen IMRA INTERGEM Exposanten Publicaties Tijdschrift Artikels Syllabi Goud FilatelieAlgemeen Wie wij zijn Lid worden Links Website Copyright Vrijwaring Gebruik Cookies Sitemap

Praktisch Openingsuren Bereikbaarheid Toegankelijkheid Nieuws ACAM nieuws ACAM in de pers Adverteren op onze website ACAM

Koninklijke Academie
voor Mineralogie vzw
Ondernemingsnummer: BE 0413 988 080 Frans de l' Arbrelaan 12 B-2170 Merksem info@acam.be 00 32 3 658 62 83

Copyright © 2024 Koninklijke Academie voor Mineralogie vzw | Alle rechten voorbehouden Top